Beneficiile jocului în natură

Beneficiile jocului în natură

Roald Dahl spunea: ’’Cu cât le permiți copiilor să își asume mai multe riscuri, cu atât învață mai bine să își poarte singuri de grijă.’’

Beneficiile experiențelor (de înaltă calitate) oferite de învățarea în aer liber devin rapid evidente atunci când copiilor li se oferă posibilitatea de a lua parte la activități în care riscurile sunt evaluate în detaliu, dar nu fără a întâmpină greutăți.

Studiul în aer liber oferă numeroase avantaje, dintre care enumerăm:

▪ Îi ajută pe copii să dezvolte o gândire reflexivă

▪ Oferă copiilor posibilitatea de a deveni capabili să identifice pericolele și riscurile reprezentate de acestea

▪ Ajută la dezvoltare rezistenței și creșterea adaptabilității în circumstanțe adverse ocazionale

▪ Încurajează gândirea holistică a copiilor

▪ Dezvoltă dragostea, aprecierea, respectul pentru natură și pentru toate ființele vii

▪ Învață copiii să aibă grijă de mediul înconjurător și de importantă  protejării acestuia

▪ Încurajează dezvoltarea conștiinței de sine, a încrederii și respectului față de propria persoană

▪ Încurajează dezvoltarea abilităților de comunicare și colaborare

▪ Ajută la o dezvoltare motrică brută, dar fină

▪ Amplifică iubirea pentru natură și pentru activitățile  desfășurate în aer liber

Studiul în natură implică complexitate, include descoperirea, experimentarea, învățarea și conectarea cu aceasta, dar și participarea la activități de mediu sau aventură.

Învățarea în aer liber trebuie să cuprindă transformarea cunoștințelor, abilităților, atitudinilor și comportamentelor prin implicare directă în activități desfășurate în  acest mod, pentru beneficiul personal și social al individului, familiei, societății și planetei.

Cercetările arată că oamenii beneficiază de educația primită în natură, indiferent de domeniul de activitate ales, această oferind un mod extrem de eficient de abordare a unora dintre provocările cheie ale societății:

▪ La nivel global: favorizarea unei conexiuni care să conducă la   respectarea și îngrijirea lumii naturale, la aprecierea biodiversității, a durabilității și a comportamentelor pro-mediu

▪ La nivel de societate: dezvoltarea unui sentiment al locului care să  ducă la o mai mare implicare a comunității și la o apreciere realistă a oportunităților disponibile pentru a trăi, învăța și lucra în acea zona.

▪ La nivel interpersonal: oferă un cadru sigur de susținere pentru îmbunătățirea abilităților sociale, de apreciere a diferențelor de valoare. Încurajează relațiile iubitoare semnificative între generații, care determina toleranța, respect și bunătate.

▪ La nivel intrapersonal: implicarea în natură și mediu pentru o bună sănătate, bunăstare și conexiune cu acestea, lucru care va duce la obținerea pe   tot parcursul vieții a competențelor necesare traiului în aer liber. Dezvoltarea caracterului, a rezistenței, asumarea riscului pozitiv.